معاون مدير كل دفتر برنامه ريزي توزيع شركت توانير:

Printer-friendly version
شنبه, اسفند 4, 1397
تغيير نگرش شرکت های توزیع برق در بحث کاهش تلفات ضروری است

مهندس داودی در مراسم اختتامیه ممیزی حوزه بازار برق و در جریان بازدید از پروژه ها وفعالیت های شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی، اقدامات انجام گرفته درحوزه هاي فني و غير فني در بحث كاهش تلفات را مهم قلمدادكرد وافزود:استمرار كليه فعاليت هاي اجرايي به فرايندهايي به منظور جلوگيري از برگشت تلفات انرژي لازم است.

وی با اشاره به اهمیت بازار برق و بورس انرژی و تاثیرگذار بودن آن بردر آمد شرکت های توزیع برق ،افزود: حوزه بازار برق نیازمند ایجاد ساختار سازمانی مناسب در شرکت توانیر و شرکت های توزیع برق و تدوین  استراتژی عملیاتی و اثربخش است.

معاون مدير كل دفتر برنامه ريزي توزيع شركت توانير خاطرنشان کرد: عملکرد بازار برق در ارزیابی مدیران عامل شرکت های توزیع برق تاثیرگذار است.

مهندس داودی در ادامه  ضمن  تشكر و تقدير از فعاليت هاي انجام شده توسط اين شركت,اظهار كرد: شاخص های کاهش تلفات، قابلیت اطمینان شبکه و قیمت تمام شده از  شاخص‌های کلیدی عملکرد شرکت‌های توزیع است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی هم در جریان این بازدیدها به بيان عملكرد و اقدامات شركت  در بخش هاي مختلف پرداخت .

مهندس محمد اله داد بابیان اینکه برای انجام و ادامه پروژه ها باید منابع مورد نیاز تامین شود، افزود: علیرغم تنگنا‌های مالی در سطح وزارت نیرو،با دقت نظر انجام شده توانسته ایم در حوزه کاهش تلفات وضعیت بهتری  از سهمیه تعیین شده  ابلاغیه توانیر دست یابیم

گروه خبر: