معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت برق خراسان جنوبی : طرح کشاورز همکار در خراسان جنوبی اجراء می شود.

Printer-friendly version
شنبه, بهمن 18, 1393
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با اشاره به اینکه طرح کشارز همکار در تابستان امسال در استان اجراء شد گفت: در این طرح 210 حلقه چاه کشاورزی استان در تابستان 93 با شرکت توزیع برق همکاری داشته و همزمان از بخشودگی برق مصرفی این طرح بهره مند شده اند.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان، هادی منصوریان اظهار داشت : در خراسان جنوبی در بخش کشاورزی طی تابستان سال 1393 تعداد 210 حلقه چاه کشاورزی در زمینه مدیریت مصرف برق همکاری داشته اند.

وی با اشاره به طرح کشاورز همکار افزود : بر اساس این طرح چاههای کشاورزی که در فاصله 15 خرداد تا 15 شهریور ماه در 4 ساعت اوج بار به صورت داوطلبانه از برق استفاده نکنند و مدت همکاری آنها حداقل یک ماه مستمر باشد مشمول بخشودگی کامل هزینه های برق مصرفی می گردند یعنی با قطع 4 ساعت برق چاه کشاورزی 20 ساعت می توانند به صورت رایگان از برق استفاده نمایند.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع خراسان جنوبی همچنین گفت: کشاورزانی که کمتر از یک ماه در این طرح مشارکت نمایند هزینه های برق مصرفی آنها در روزهایی که همکاری داشته اند با نرخ ساعات کم باری که کمترین نرخ در تمام تعرفه های برق می باشد محاسبه خواهد شد.

منصوریان همچنین گفت: در سال جاری هزینه های برق مصرفی چاههای کشاورزی در ساعات کم باری (از ساعت 23 تا ساعت 7 صبح روز بعد یعنی 8 ساعت در شبانه روز) معادل 50 ریال به ازاء هر کیلو وات ساعت، هزینه های برق مصرفی در ساعات میان باری (از ساعت 7 صبح تا ساعت 19 یعنی 12 ساعت در روز ) معادل 100 ریال به ازاء هر کیلو وات ساعت و هزینه های برق مصرفی در ساعات پر باری یا ساعات اوج مصرف (از ساعت 19 تا ساعت 23 یعنی 4 ساعت در شبانه روز ) معادل 200 ریال به ازاء هر کیلو وات ساعت می باشد.

منصوریان افزود: کشاورزان و مشترکان برق برای کاهش هزینه های برق مصرفی خود باید در ساعات کم باری و میان باری از برق استفاده نمایند و حتی المقدور در ساعات اوج مصرف از برق کمتر استفاده کنند .

وی مصرف بخش کشاورزی در استان خراسان جنوبی را 38% از کل مصرف عنوان نمود که این بخش می تواند با مدیریت مصرف و استفاده از روش های نوین آبیاری و همچنین استفاده از تجهیزات استاندارد مصرف برق خود را کاهش دهند.

گروه خبر: