معافیت خانوارهای مددجو از پرداخت حق انشعاب آب، برق و گاز

Printer-friendly version
چهارشنبه, دى 22, 1395
197 خانوار مددجو از پرداخت هزینه انشعابات آب، برق و گاز معاف شدند.

سجاد افراسیابی رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) قائمیه گفت: این نهاد در کنار ارائه خدمات مسکن و سرپناه به ایتام و نیازمندان انشعابات آب، برق و گاز خانگی به صورت رایگان برای آنها تامین می کند. 

 
وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون 197 خانوار تحت پوشش این نهاد از معافیت انشعابات آب، برق و گاز به ارزش ریالی افزون بر 476میلیون و 424هزار ریال برخوردار شدند ادامه داد: از این تعداد 129 خانوار از معافیت انشعاب گاز، 51 خانوار انشعاب برق و 17 خانوار از معافیت انشعاب آب بهره مند شدند.   
 
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) قائمیه اظهار کرد: خانوارهای تحت پوشش این نهاد برای یک نوبت از پرداخت هزینه انشعابات آب، برق، گاز و هزینه کارت معافیت و پایان خدمت سربازی معاف هستند.  

گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز