مدیر دفتر فروش و خدمات مشترکین برق خراسان جنوبی:

Printer-friendly version
چهارشنبه, شهريور 12, 1393
خراسان جنوبی کمترین مصرف برق خانگی در کشور را دارد.

 

مدیر دفتر فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: این استان کمترین میزان مصرف برق خانگی در سطح کشور را دارد.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی شرکت توزیع برق استان، محسن بخشایی اظهار کرد: متوسط میزان مصرف برق سالانه مشترکین خانگی در استان 1252 کیلو وات است.

وی افزود: این در حالی است که متوسط میزان مصرف برق مشترکان برق خانگی در کشور 2577 کیلو وات ساعت است.

مدیر دفتر فروش و خدمات مشترکین شرکت برق استان بیان کرد: متوسط میزان مصرف برق مشترکان خانگی در این استان کمتر از نصف متوسط کشوری است.

وی از مردم خراسان جنوبی به عنوان مردمی قانع و صرفه جو یادکرد و گفت: در حال حاضر 325 هزار و 21 مشترک برق در این استان وجود دارد.

بخشایی گفت: این مشترکان در بخشهای خانگی، کشاورزی، صنعتی، تجاری و اداری تقسیم بندی شده اند.

مدیر دفتر فروش و خدمات مشترکین  شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی اظهار کرد: 25 درصد مصرف برق این استان در بخش خانگی، 38 درصد در بخش کشاورزی، 19 درصد در بخش صنعتی، 8 درصد در بخش عمومی، 6 درصد در بخش تجاری و 5 درصد در بخش روستایی معابر قرار دارد.

 وی بیان کرد: 85 درصد مشترکان برق این استان کمتر از الگو مصرف که 200 کیلو وات است مصرف دارند.

گروه خبر: