مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان دامغان منصوب شد

Printer-friendly version
دوشنبه, آبان 22, 1396
به گزارش روابط عمومی وآموزش همگانی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان سمنان:

طی حکمی ازسوی مهندس منصور کشاورزیان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت، مهندس بهروز زارع را به سمت مدیر امور آبفار شهرستان دامغان منصوب نمود.
متن به شرح ذیل می باشد:
به موجب این حکم جنابعالی به عنوان مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان دامغان منصوب می شوید . امید است با اتکال به خداوند متعال و با بهره گیری کامل از قابلیتها و استعدادهای موجود و نیروهای متعهد و متخصص در تحقق اهداف و برنامه های شرکت و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق ومؤید باشید .