مدیرعامل شرکت برق خراسان جنوبی:

Printer-friendly version
چهارشنبه, شهريور 12, 1393
98 درصد از جمعیت روستاهای خراسان جنوبی از نعمت برق برخوردار هستند.

 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: حدود 98 درصد از جمعیت روستایی خراسان جنوبی از نعمت برق برخوردار هستند و ۸۴ درصد از مشترکان برق در استان مشترکان خانگی هستند.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی، محمدعلی ضامن کارگروه تخصصی توسعه فناوری انرژی‌های تجدید پذیر اظهار کرد: مصرف برق در این استان 250 مگاوات است و بقیه برق تولید شده در استان به استانهای همجوار صادر می شود.

ضامن افزود: درخراسان جنوبی 319 هزار مشترک برق درسطح استان وجود دارد واز این تعداد 4 هزارو 172 مشترک کشاورزی است.

وی اظهار کرد: بیش از یک هزار و 500 روستای استان ازنعمت برق برخوردار هستند و بیشترین مصرفی برق در بخش کشاورزی با میزان 38 درصد است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: 69 درصد از برق خراسان جنوبی در بخش‌های اشتغالزایی و 19 درصد از برق در بخش صنعتی مصرف می‌شود.

ضامن افزود: 98 درصد از جمعیت روستایی استان از نعمت برق برخوردار هستند و84 درصداز مشترکان برق استان مشترکان خانگی هستند.

وی تصریح کرد:تولید برق در خراسان جنوبی به میزان 712 مگاوات است واز این میزان 363 مگاوات سیکل ترکیبی، 75 مگاوات گازی،0.7 مگاوات دیزلی، و0.4 مگا وات خورشیدی است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق خراسان جنوبی گفت:خراسان جنوبی دارای پتانسیل های بادی و خورشیدی زیادی است و برای سرمایه گذاری در این زمینه بسیار مناسب می باشد.

وی گفت: حدود 300 روز آفتاب در سال و وجود دالانهای بادی مختلف در سطح استان جزء مزیت های این استان برای سرمایه گذاری محسوب می شود.

ضامن با اشاره به میزان انرژی های توزیع نشده برق در خراسان جنوبی افزود: درخراسان جنوبی انرژی های توزیع نشده با استفاده از تکنولوژی‌ها وفناوریهای جدید در حال حاضر میزان 55 صدم دقیقه به ازای هر مشترک است واین یکی از اهداف توزیع برق در سال 93 است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: خراسان جنوبی در بخش استفاده از انرژی خورشیدی پیشرو بوده است.

وی ضمن اشاره به بهره مندی 14 روستای استان از انرژی خورشیدی افزود: در استفاده از انرژی خورشیدی 2 میلیاردو 321 میلیون تومان هزینه شده است ودر این راستا 15 مدرسه، 11 مشترک اداری، و23 مسجد برق دار شده اند.

ضامن با اشاره به طرح پرداخت یارانه دولتی در خصوص نصب سلول های خورشیدی بر روی بام مشترکین گفت: اطلاع رسانی های لازم از طریق جراید و صدا و سیمای استان انجام و تا مورخ 20 شهریور به مشترکین مهلت داده شده تا در صورت تمایل مراجعه و نسبت به ثبت نام طرح مذکور اقدام نمایند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با اشاره به درخواستهای این شرکت گفت: افزایش میزان کمک‌های بلاعوض پرداختی از محل بند ز تبصره 9 به حداقل 60 درصد هزینه تمام شده به ازای هر کیلو وات تا سقف 7 میلیون تومان، تصویب و اختصاص 4 میلیارد تومان کمک بلاعوض برای نصب یک هزار کیلووات سامانه خورشیدی، فراهم کردن شرایط بهره‌مندی متقاضیان کم بهره و ایجاد نمایندگی سانا در خراسان جنوبی را از جمله درخواست‌های آن شرکت عنوان کرد.

وی تامین اعتبار طرح های مصوب شرکت‌های دانش بنیاد علمی نخبگان در حوزه انرژی های تجدید پذیر به میزان یک میلیارد تومان و تصویب اعتباری معادل با 650 میلیون تومان برای انجام مطالعات ظرفیت سنجی درسه نقطه استان توسط دانشگاه بیرجند و حذف سقف یک کیلو وات برای مشترکان متقاضی نصب سامانه خورشیدی از دیگر خواسته های شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی عنوان کرد.

گروه خبر: