مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان خبر داد:

Printer-friendly version
يكشنبه, فروردين 25, 1398
واگذاری بیش از 8 هزار اشتراک آب به شهروندان استان زنجان در سالی که گذشت

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: این شرکت با توسعه خدمات خود در سالی که گذشت توانست بیش از 8 هزار واحد اشتراک آب به شهروندان استان زنجان واگذار کند که به این ترتیب تعداد کل مشترکین این شرکت در سال 97 به بیش از 280 هزار واحد اشتراک رسید.

علیرضا جزء قاسمی اظهار کرد: علاوه بر 8 هزار و 740 واحد اشتراک آب بیش از 7 هزار واحد اشتراک فاضلاب نیز در استان زنجان واگذار شده است که این عدد نسبت به سال های گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.

وی افزود: با اقدامات انجام شده در شرکت آب و فاضلاب استان زنجان ، در سال 97 تعداد مشترکین آب نسبت به سال 96 بیش از 7 درصد و تعداد آحاد فاضلاب واگذار شده 100 درصد افزایش داشته است.

مدیرعامل شرکت آبفای استان زنجان افزود: یکی از راهبردهای شرکت آبفای استان زنجان در برنامه های توسعه ای تدوین شده برای این شرکت ، گسترش بخش خدمات فاضلاب است تا شهروندان استان زنجان بتوانند از خدمات این حوزه نیز در حد مطلوب و با فراگیری بیشتری برخوردار شوند.

جزء قاسمی تصریح کرد: در حوزه فاضلاب شهرهای استان زنجان 5 طرح ایجاد تاسیسات فاضلاب در شهرهای زنجان ، خرمدره ، دندی ، زرین آباد و ارمغانخانه جهت توسعه تاسیسات و تجهیزات فاضلاب در دستور کار قرار دارد.

گروه خبر: