مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان خبر داد:

Printer-friendly version
شنبه, اسفند 25, 1397
تعویض بیش از 6 هزار کنتور خراب در شهرهای استان زنجان

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: امسال در 11 ماهه سال جاری این شرکت توانسته است بیش از 6 هزار کنتور خراب مشترکین آب شهری در استان زنجان را تعویض و استانداردسازی نماید.

علیرضا جزء قاسمی اظهار داشت: تعداد کل کنتورهای خراب موجود در شهرهای استان زنجان 6 هزار و 400 فقره می باشد که از این میزان بیشترین کنتور خراب به ترتیب مربوط به شهرهای زنجان ، ابهر و خرمدره می باشد.

وی افزود: در سال جاری بیش از هزار و 400 انشعاب غیر مجاز در شهرهای استان زنجان شناسایی و از این تعداد بیش از هزار و 100 انشعاب به مجاز تبدیل شده است.

مدیرعامل شرکت آبفای استان زنجان گفت: طی 11 ماهه سال جاری تنها در شهر زنجان 883 مورد انشعاب غیرمجاز شناسایی شده است که 771 مورد از این انشعابات تبدیل به مجاز شده است.

جزء قاسمی اعلام کرد: طی سال جاری 195 مورد معافیت برای انشعابات تحت پوشش کمیته امداد ، بهزیستی و انشعابات خاص اختصاص داده شده است.

این مسئول گفت: شرکت آب و فاضلاب استان زنجان بهترین و با کیفیت ترین آب آشامیدنی را جهت شرب شهروندان در 21 شهر استان زنجان تهیه و توزیع می کند که کیفیت آب خط قرمز این شرکت می باشد.  

گروه خبر: