مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان در روز سقا اعلام کرد:

Printer-friendly version
پنجشنبه, فروردين 22, 1398
ایثار و از خودگذشتگی در امر خدمت رسانی پایدار راه رسیدن به درجه سقایی است

 

در روز جانباز که طی ابتکاری از سوی مدیرعامل شرکت آب  فاضلاب استان اصفهان  بنام روز سقاء نامگذاری شد از 53 نفر از کارکنان صنعت آب و فاضلاب شهری و روستایی  بعنوان سقا برتر که در امر خدمت رسانی به مشترکین موفق عمل کردند تقدیر بعمل آمد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در این مراسم در جمع کارکنان شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی اعلام کرد:برای اینکه در امر خدمت رسانی به درجه سقایی برسید مستلزم ایثار و از خودگذشتگی است راه رسیدن به درجه سقایی  پرداختن خالصانه به  انجام وظایف محوله می باشد.

مهندس هاشم امینی با بیان اینکه در سالهای اخیر کارکنان آبفا استان اصفهان نه تنها در امر خدمت رسانی پایدار، به مردم  موفق بودند بلکه در این روزها که شاهدخساراتی که وقوع  سیل در برخی از استانهای کشور به بار آورد کارکنان آبفا  نیز در زمینه امداد رسانی به سیل زدگان هم موفق بودند اعلام کرد: کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان از نیمه دوم فروردین ماه تاکنون در استانهای لرستان و خوزستان مشغول به امداد رسانی به مردم آسیب دیده در این مناطق هستند.

وی با اشاره به ایجاد ماشین بحران توسط کارکنان آبفا اصفهان گفت:در چند سال گذشته کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان به لحاظ آمادگی مقابله سریع و همه جانبه با و قوع حوادث غیرمترقبه اقدام به راه اندازی ماشین بحران نمودند که هم اکنون این ماشین به  استان خوزستان اعزام شد و بدین وسیله امداد رسانی به آسیب دیدگان سیل با قوت انجام می گیرد.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان روحیه جهادی و ایثارگری را رمز غلبه بر مشکلات دانست و اعلام کرد: دراین روزها که مردم تحت فشار مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها هستند ونیز برخی از هموطنان مان در برخی از استانهای کشور به دلیل وقوع سیل متحمل خساراتی شدند  این روحیه ایثارگری و از خود گذشتگی است که باعث غلبه بر این نوع مشکلات می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: درست است که بارش های سیل آسا  اخیر خساراتی را در برخی استانهای کشور به همراه داشت اما این رویداد منجر شد که هم اکنون 70 درصد حجم ذخیره سدها در کشور آبگیری شود.بطوریکه از خشکسالی شدید که سالیان سال درگیر آن بودیم رها شویم

وی حجم ذخیره سد زاینده رود را 430 میلیون مترمکعب اعلام کرد و خاطرنشان ساخت:در حال حاضر حجم ذخیره سد زاینده رود 430 میلیون مترمکعب است این در حالیست که ظرفیت سد حدود یک میلیارد و 400 میلیون مترمکعب می باشد بنابراین باید همچنان آب را بهینه مصرف کرد

وی افزود: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان اجرای سازوکارهای مدیریت مصرف را در اولویت کاری قرار داده است.