مدیرامور آبفار کهنوج گفت:

Printer-friendly version
يكشنبه, آبان 24, 1394
تمام روستاهای بالای 20خانوار کهنوج به شبکه آب روستایی متصل هستند.

به گزارش روابط عمومی آبفار کرمان ، حسین زنگی آبادی در گفتگو با خبرنگار سایت آبفار با اشاره به آب دار شدن تمام روستاهای بالای 20خانوار این شهرستان افزود: خوشبختانه تمام  روستاهای بالای 20خانوار ما به جز یک روستا همگی به شبکه توزیع آب روستایی وصل هستند.

وی اظهار کرد: از ابتدای امسال 113فقره انشعاب در این شهرستان فروخته شده است وبا 250انشعاب غیرمجاز نیز برخورد شده است.

زنگی آبادی شمار اشتراک های آب روستایی در این شهرستان را 9هزار مشترک ذکر کرد وتصریح کرد: از ابتدای امسال 400کنتور خراب در سطح روستاهای این شهرستان تعویض شده است.

وی تاکید کرد: همچنین1200مورد تعمیرات نیز در امور آبفار شهرستان کهنوج انجام شده است.

مدیرامور آبفار شهرستان کهنوج با اشاره به بارندگی های اخیر گفت: خوشبختانه هیچ گزارشی از آلودگی منابع آب ویا آسیب به تاسیسات آب روستایی دراین شهرستان گزارش نشده است.

زنگی آبادی خاطرنشان کرد: 16روستا در این شهربا تانکر آب رسانی می شود که اغلب آنها روستاهای زیر 20 خانوار، کم آب ویا دارای افت کیفیت است.