مدير امور آبفای رودان به عنوان مدير حامی حوزه روابط عمومی معرفی شد

Printer-friendly version
سه شنبه, ارديبهشت 24, 1398
فرماندار رودان از مدیر روابط عمومی این شهرستان استان هرمزگان تقدیر کرد.

قنبر داوري مدير امور آبفای شهرستان رودان به‌عنوان مدير حامي حوزه روابط عمومي معرفي و تقدیر شد.

فرماندار رودان در همایش گرامیداشت هفته ارتباطات و روابط عمومی اين شهرستان، از مدير امور آبفای رودان، شهردار رودان و بيكا به‌عنوان مديران حامي حوزه روابط عمومي اين شهرستان تقدير به عمل آورد.

در اين همايش؛ از بين سي دستگاه اجرايي شهرستان، قنبر داوري، مدیر امور آبفای شهرستان رودان به‌عنوان يكي از سه مدير حامي حوزه روابط عمومي معرفي شد و از سوي فرماندار اين شهرستان مورد تقدير قرار گرفت.

شهرستان رودان در شرق استان هرمزگان قرار دارد.

گروه خبر: