مديرعامل شرکت توزيع نيروی برق شيراز

Printer-friendly version
چهارشنبه, شهريور 12, 1393
امسال در هفته دولت بالغ بر 500 ميليارد ريال طرح آماده افتتاح شده است

به گزارش روابط عمومی شرکت توزيع نيروی برق شيراز ، مهندس سيد محمد حسن صحرائيان گفت : علی رغم تمام کاستی ها و مشکلات اعتباری و محدوديت های موجود ، با تلاش کارکنان و مديران اين شرکت ، تعداد 19 رديف پروژه در بخش های مختلف آماده بهره برداری شده است . صحرائيان اضافه کرد : احداث خطوط جديد ، تقويت شبکه های توزيع ، ايجاد پست های مختلف زمينی و هوايی و توسعه و اصلاح شبکه های توزيع برق شهری و روستايی و ... از جمله طرح هايی است که برای افتتاح به مناسبت هفته دولت آماده شده است . مدير عامل شرکت توزيع نيروی برق شيراز در تشريح اين پروژه ها گفت : سه خط 20 کيلوولت دو مداره به طول بيش از 25 کيلومتر با هدف تامين برق بالغ بر 657 متقاضی برق کشاورزی ، در مناطق روستايی دارنگون ، درودزن و مرودشت ، از جمله پروژه های تاثير گذاری است که مديريت مصرف برق و آب را امکان پذير خواهدکرد . صحرائيان گفت : توسعه شبکه های برقرسانی به 9 هزار تقاضاهای اشتراک جديد شهری و توسعـــه و اصلاح شبکه های برق روستايی از محل اعتبارات ماده 69 قانون بودجه سال 92 با هدف تامين برق 3 هزار و 500 مشترک روستایی جديد نيز از ديگر پروژه هايی است که آماده افتتاح است . مدير عامل شرکت توزيع برق شيراز همچنين خاطر نشان کرد : احداث 15 دستگاه پست زمينی توزيع برق برای تامين برق مورد نياز يک هزار و 700 مشترک جديد ، برقرسانی به شهرک الحاقی روستای پالنگری و روستای رضا آباد با هدف تامين برق 180 خانوار روستايی ، از ديگر پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت است . صحرائيان از نصب 22 هزار دستگاه لوازم اندازه گيری و برقراری انشعاب 22 هزار مشترک جديد دراين مدت خــبرداد و گفت : بهره برداری از روشنايی بلوار آيت الله محــلاتی و بلوار آفرينش در شيراز و در قالب طرح های روشنايی معابر و توسعه شبکه روشنايی معابر در محدوده جغرافيايی شرکت توزيع برق شيراز ، از ديگر اقداماتی است که با هدف تامين و ارتقا رضايت حداکثری مردم ، اجرايی شده است . اين مقام مسئول خاطرنشان کرد : از ديگر پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت امسال ، می توان به تعويض 90 دستگاه ترانس توزيع در قالب فاز اول طرح تبديل ولتاژ خروجی های ايستگاه 63 کيلوولت فرودگاه از 11 به 20 کيلوولت اشاره کرد که در جای خود تاثير بسزايی در ارتقاء کيفيت برقرسانی خواهد داشت . صحرائيان از بازسازی شبکه های فشار ضعيف به طول 700 کيلومتر و تبديل شبکه های هوايی مسی بدون روکش به شبکه های هوايی عايق ( کابل خود نگهدار ) اشاره و اضافه کرد : اصلاح و بهينه سازی شبکه های توزيع برق موجود و اجرای فاز اول طرح مقام سازی خطوط فشار متوسط با هدف تقويت شبکه های توزيع برق در مناطق برف گير غرب و شمال غرب شيراز نيز از طرح هايی است که به بهره برداری خواهد رسيد . صحرائيان از ايمن سازی ( بهبود و ارتقاء ايمنی ) تاسيسات شبکه های توزيع برق به عنوان يکی ديگر ازطرح های آماده بهره برداری ياد و اضافه کرد : اين اقدام با هدف تامين و ارتقاء ايمنی شهروندان و مشترکين ، کاهش تلفات و حوادث جانی ، ارتقاء ايمنی راه ها و گذرگاه ها ، کاهش ضايعات و خاموشی ها و حفاظت از محيط زيست و همچنين ارتقاء ايمنی کارگران برقکار ظرف مدت هشت ماه با اعتبار 12 ميليارد ريال اجرايی شده است . مدير عامل شرکت توزيع نيروی برق شيراز گفت : يکی از مهمترين پروژه های شرکت که طی مدت 5 ماه اجرايی و آماده بهره برداری شده ، طراحی و نصب شش دستگاه مولد خورشيدی با هدف استفاده از انرژی های تجديد پذير و کاهش اتکا به انرژی توليدی از سوخت های فسيلی است .

 

 

 

 

گروه خبر: