لزوم تجهیز چاه‌های کشاورزی به کنتور هوشمند

Printer-friendly version
جمعه, خرداد 24, 1398
در حال حاضر امکان مدیریت میزان برداشت از چاه‌های مجهز به کنتور فهام وجود دارد.

در جلسه شورای استانی گفتگوی دولت با بخش خصوصی در استانداری فارس بر لزوم تجهیز چاه‌های کشاورزی به کنتور هوشمند تأکید شد. 

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در این جلسه گفت به علت زمان‌بر بودن تجهیز تمامی چاه‌ها به کنتور هوشمند حجمی، تا تجهیز کامل چاه‌ها، در حال حاضر با ارتباط نرم‌افزاری‌ای که بین شرکت آب و شرکت برق برقرار شده، امکان محاسبه و مدیریت میزان برداشت از چاه‌های مجهز به کنتور فهام برق و هوشمند آب و برق وجود دارد.

محمد حاج رسولی‌ها افزود در 14 استان به صورت پایلوت این ارتباط برقرار شده و در استان خراسان رضوی که وضعیت افت سطح آبخوان‌های آن وخیم است، با استفاده از این امکان، میزان برداشت‌ها به نحو مطلوبی در حال مدیریت است.

حمیدرضا دهقانی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان نیز اظهار امیدواری کرد با کمک شرکت صنایع الکترونیک شیراز در تولید کنتورهای هوشمند حجمی، سرعت کند نصب کنتورها افزایش یابد.

دکتر عزت‌الله رئیسی، استاد دانشگاه شیراز نیز گفت کشاورزان فقط در صورت محدودیت برداشت، محدودیت مصرف اعمال خواهند کرد.

استاندار فارس و رئیس کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس نیز بر تجهیز چاه‌های کشاورزی به کنتور حجمی هوشمند تأکید کردند و از سازمان‌های مربوطه و بانک کشاورزی خواستند در جهت تسهیل این امر و کاهش فشار بر کشاورزان، شرکت آب منطقه‌ای و کشاورزان استان را یاری کنند.

این جلسه با حضور اعضای کمیسیون آب و کشاورزی مجلس، معاون وزیر جهاد کشاورزی، مدیران استانی، استادان دانشگاه و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد.

گروه خبر: