لایروبی بیش از200 کیلومتر از رودخانه های گلستان

Printer-friendly version
چهارشنبه, دى 25, 1398
حفر و تعویض کانال نیز جهت کنترل آبهای سطحی انجام شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان از لایروبی بیش از 200 کیلومتر از رودخانه های گلستان پس از سیلاب سال جاری تاکنون خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس علی نظری اظهار کرد: در حوضه گرگانرود تاکنون بیش از 106 کیلومتر ، در حوضه رودخانه قره سو بیش از 61کیلومتر ، در حوضه رودخانه اترک نیز حدود 5/23 کیلومتر ودر حوضه نکارود و خلیج گرگان نیز حدود 10 کیلومترلایروبی تاکنون انجام شده است و به طور مستمر نیز این عملیات ادامه دارد.

مهندس نظری با بیان اینکه، در حین سیل نیز 104 کیلومتر از رودخانه ها و کانال ها لایروبی انجام شد، افزود: انجام 21 کیلومتر حفر کانال، 26 کیلومتر تعویض کانال ها ، بیش از 2 کیلومتر دایک حفاظتی و 30 متر لوله گذاری از اهم اقدامات شرکت آب منطقه ای استان در حین سیل سال جاری جهت کنترل آبهای سطحی (سیلاب) بود

گروه خبر: