كشاورزان از معافيت ازپرداخت قبوض برق وپاداش برخوردار مي شوند

Printer-friendly version
سه شنبه, خرداد 12, 1394
در گردهمايي كشاورزان شهرستان مهريز جزئيات طرح معافيت ازپرداخت قبوض برق و برخورداري از پاداش كشاورزان در فصل تابستان تشريح شد.

به گزارش دفتر روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان يزد مهندس اميرابويي ، مدير امورنواحي اين شركت در جمع كشاورزان شهرستان مهريز با اشاره به اينكه براي هركيلووات توليدبرق نيم ليتر گازوئيل مصرف مي شود ، متوسط نرخ هزينه دريافتي از مشتركين را 550 ريال برشمرد و گفت : براي توليد برق در كشور بدون در نظر گرفتن هزينه هاي جنبي به طور متوسط سه هزار ريال هزينه مي شود.
 وي كاهش بارندگي و تاثير آن بر روي نيروگاههاي برق ابي را متذكر شد و گفت : ميزان توليد برق از طريق نيروگاه هاي آبي 45 درصد كاهش يافته و اين درحالي است كه 18 درصد برق توليدي نيروگاهها توسط نيروگاههاي برق آبي تامين مي شود.
 مهندس ابويي مصرف ناصحيح مصرف در پيك تابستان از سوي مشتركين را غير شرعي دانست و گفت : بكارگيري روشهاي بهينه سازي مصرف از خاموشي هاي با برنامه در تابستان جلوگيري مي كند.
وي افزوده شدن ساعات پيك بار به غير از شب به اواسط روز در تابستان را يادآور شد و خاطرنشان كرد: به دليل ورود سيستم هاي سرمايشي در مدار و گسترش صنعتي شدن شهرها همكاري كشاورزان در ساعات دوازده ظهر به مدت چهار ساعت ، مي تواند در جهت منافع ملي موثر واقع شود.
 مهندس فتح ا.. اسماعيلي ، مدير برق شهرستان مهريز نيز تعداد مشتركين برق مهريز را 750 مشترك بيان كرد و افزود: در بين اين تعداد مشترك 176 چاه كشاورزي وجود دارد كه پانزده درصد مصرف برق شهرستان را به خود اختصاص داده است.
 وي افزود: كشاورزان فقط سه درصد از قيمت تمام شده را پرداخت ميكنند و اين درحالي است كه 97 درصد به صورت يارانه توسط دولت پرداخت مي شود.
مهندس اسماعيلي باقدرداني از همكاري نمايندگان و صاحبان چاههاي كشاورزي در سال گذشته تاكيد كرد: همكاري در ساعات پيك روز، كشاورزان را به نسبت به مدت زمان همكاري از پرداخت قبوض برق معاف كرده و به آنان پاداش تعلق مي گيرد.
 مهندس محمد ميرشمس ، رئيس گروه مديريت مصرف برق نيز درسخناني به سه اصل كلي مديريت مصرف اشاره داشت و گفت : دانستن زمان مناسب مصرف ، پرهيز از مصرف نامتعارف و استفاده از وسايل با بازده بالا مي بايست مورد توجه قرار گيرد.
 وي تاكيد كرد: كاهش هزينه هاي انرژي در كنار كاهش قيمت مواد اوليه و دستمزد به سود كشاورزان و صنعت گران است.
 مهندس ميرشمس همكاري كشاورزان در بازه زماني دوماه از نيمه خرداد را يادآور شد و گفت : هر كشاورز به نسبت همكاري در پنج شيوه تدوين شده مي تواند از معافيت پرداخت قبض و دريافت پاداش بهره مند شود.
وي افزود: تغيير زمان استفاده از چاه كشاورزي و خاموش كردن آن در ساعات اوج بار مي تواند از چهار ساعت تا هشت ساعت متغير و ميزان پاداش آن تا دوبرابر ميزان پاداش اوليه تغيير كند.
 مهندس ميرشمس تبديل اتصال مثلث به ستاره ، خازن گذاري ، اصلاح سطح مقطع و تبديل پمپ هاي شفتي و غلافتي را به مدل شناور در بهبود بهره وري موثر خواند و افزود: حذف زاويه تند لوله هاي آب ، تنظيم شاقولي بودن ميله اتصال به توربين ، عايق كاري و ايزولاسيون شدن سطح آب رساني و تامين منابع مرتفع باعث افزايش بهروري مي شود.
پس از اين سخنان از كشاورزان همكار در طرح سال گذشته قدرداني شد.

 

 

گروه خبر: