كسب مقام سوم بانوان در مسابقات  فوتبال دستي دهه فجر

Printer-friendly version
چهارشنبه, بهمن 25, 1396
به گزارش روابط عمومي برق باختر

مسابقات فوتبال دستي قهرماني بانوان استان مركزي به مناسبت دهه مبارك فجر در اراك برگزار گرديد و تيم برق باختر مقام سوم را كسب نمود.

اين مسابقات با حضور 80 بازيكن از ادارات دولتي و تيم هاي آزاد سراسر استان برگزار شد كه در نهايت تيمهاي دانشگاه اراك ،پيام نور و برق باختر به ترتيب مقام هاي اول تا سوم را كسب نمودند.

لازم به يادآوري است خانم ها سميه كرمي و سمانه حاج علي بيگي اعضاي تيم برق باختر در اين دوره از مسابقات بودند.