كسب رتبه عالي برق باختر در ارزيابيهاي صيانت از حقوق شهروندان و عفاف و حجاب استان مركزي

Printer-friendly version
دوشنبه, اسفند 21, 1396
به گزارش روابط عمومي برق باختر

شركت برق منطقه اي باختر در ارزيابيهاي انجام شده در حوزه صيانت از حقوق شهروندان و ترويج فرهنگ عفاف و حجاب عملكرد سال 95 در استان مركزي رتبه عالي را احراز نمود .

مشاور امور بانوان ضمن اعلام مطلب فوق افزود : در اين دوره از ارزيابيها اقدامات صورت گرفته دستگاههاي اجرايي استان مركزي در حوزه برنامه هاي نه گانه صيانت از حقوق شهروندان و برنامه هاي ده گانه ترويج فرهنگ عفاف و حجاب با نظارت استانداري مركزي مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت و شركت برق منطقه اي باختر موفق گرديد در بين 74 دستگاه اجرايي ارزيابي شده رتبه عالي را احراز نمايد.

كتايون كشاورز افزود: اولويتهاي صيانت از حقوق حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندان و ترويج فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت اداري ،تكريم ارباب رجوع و كاهش آسيبهاي اجتماعي مي باشند كه تلاش     مي شود از طريق آموزش و آگاه سازي ،تحقق دولت الكترونيك ، روان سازي قوانين و مقررات و .... محقق گردند.
اين گزارش مي افزايد شركت برق منطقه اي باختر در طي سه سال گذشته موفق به كسب رتبه برتر اين ارزيابيها شده است .