كسب دومقام قهرماني مسابقات آمادگي جسماني و دوميداني بانوان وزارت نيرو

Printer-friendly version
دوشنبه, دى 23, 1398
توسط همكار آبفا استان مركزي

ليلا بختياري بانوي ورزشكار شركت آب وفاضلاب استان مركزي در سيزدهمين دوره مسابقات ورزشي بانوان وزارت نيرو موفق به كسب دو مقام قهرماني دررشته  آمادگي جسماني و دوميداني گرديد .

 به گزارش روابط عمومي شركت آب وفاضلاب استان مركزي در اين دوره از مسابقات كه  از 17تا  20دي ماه  در استان خراسان رضوي برگزار شد ليلابختياري به عنوان نماينده شركت آب و فاضلاب  استان مركزي موفق به كسب مقام اول در رشته آمادگي جسماني وهمچنين مقام اول دررشته دو ميداني گرديد.

 روابط عمومي شركت آب وفاضلاب استان مركزي موفقيت اين همكار گرامي را تبريك گفته وآرزوي موفقيت هاي ايشان  را در تمامي عرصه هاي زندگي را دارد.