فناوری نانو در خطوط برق

Printer-friendly version
سه شنبه, مهر 18, 1396
با توجه به ارزش انرژی و پیامدهای زیست محیطی ای كه افزایش تلفات به همراه دارد، لازم است اقدامات مؤثری در زمینه كاهش تلفات صورت گیرد.

روش هایی مانند پوشش دهی خطوط انتقال با فناوری نانو كه شرح كارایی آن در ادامه آمده است، می تواند ضمن كاهش تلفات و صرفه جویی در مصرف منابع سوخت كشور، كاهش آلودگی هوا و افزایش ظرفیت بهره برداری از خطوط را به همراه داشته باشد.

با توجه به ارزش انرژی و پیامدهای زیست محیطی ای كه افزایش تلفات به همراه دارد، لازم است اقدامات مؤثری در زمینه كاهش تلفات صورت گیرد. این مهم قابل دستیابی نیست مگر با برنامه ریزی مناسب و تعیین نقشه راه.

مشكلی كه در شبكه قدرت ایران وجود دارد، عدم وجود اطلاعات كافی در مورد تلفات است. به عنوان مثال در مورد میزان تلفات كرونای خطوط فشار قوی اطلاعاتی در دست نیست. این در حالی است كه با افزایش سطح ولتاژ خطوط، تلفات كرونا از اهمیت زیادی برخوردار می­شود. هر چند محاسبه دقیق میزان تلفات شبكه از اهمیت بسیار زیادی در برنامه ریزی صحیح جهت بهینه نمودن تلفات دارد اما به كارگیری روش هایی مانند پوشش دهی خطوط انتقال با فناوری نانو كه شرح كارایی آن در ادامه آمده است، می تواند ضمن كاهش تلفات و صرفه جویی در مصرف منابع سوخت كشور، كاهش آلودگی هوا و افزایش ظرفیت بهره برداری از خطوط را به همراه داشته باشد.
اضافه کردن این پوشش ها به خطوط انتقال نیرو باعث بهبود دفع حرارتی شده و در نتیجه ظرفیت انتقال توان را افزایش می دهد. به علاوه این پوشش ها قادر به کاهش مقاومت خطوط بوده و میزان تلفات انرژی را کاهش می دهند. بدین ترتیب هزینه های انتقال نیرو ناشی از تلفات انرژی و احداث خطوط جدید به دلیل قابلیت بیشتر انتقال توان از خطوط موجود، کاهش یافته و صرفه جویی قابل توجهی به همراه خواهد داشت.
 

 

از جمله ویژگی های فنی مثبت پوشش مذکور می توان موارد زیر را نام برد:

1-کاهش اتلاف انرژی الکتریکی

2- افزایش راندمان الکتریکی خطوط انتقال

3- افزایش مقاومت در برابر کرونا و پدیده شکست الکتریکی

4- کاهش تلفات حرارتی در خطوط نیرو

5- کاهش شدت فرسودگی در هادی های خطوط انتقال

6- خاصیت افزایش عایق سطحی در پوشش ایجاد شده

7- ایجاد خاصیت آب گریزی و خود تمیزشوندگی در پوشش ایجاد شده و در نتیجه جلوگیری از یخ زدگی خطوط در مناطق سردسیر

8- کاهش خسارت خطوط انتقال در مناطق آلوده

9- سازگاری با محیط زیست

 

سرویس آموزش و آزمون برق نیوز

گروه خبر: