فروش ضایعاتی برنجی ، چدنی ، کنتور های خانگی ، لوله های فولادی و چدنی ،مخازن هوایی...