فرهنگ تعاوني در دانشگاه ها و محيط هاي دانشجويي ترويج مي يابد

Printer-friendly version
دوشنبه, اسفند 21, 1396
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خوزستان:

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خوزستان بر ضرورت ترويج فرهنگ تعاوني در دانشگاه ها و محيط هاي دانشجويي تاكيد كرد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خوزستان، "سيد نور محمدپور" در نشست اتاق فكر استان با اشاره به اينكه اتاق فكر ابزار مديريتي است كه دولت ها، احزاب و شركت ها و بنگاه هاي توليدي و اقتصادي براي بهبود عملكرد خود به آنها متوسل مي شوند، گفت: هدف از تشكيل اتاق فكر در حقيقت جلب مشاركت و بهره گيري از ظرفيت هاي افراد خبره و كارشناسان، بهبود اساسي شرايط تصميم گيري مديران ارشد، تبديل ايده هاي خام به برنامه هاي قابل اجرا و ايجاد تعامل بين بخش هاي مختلف درگير موضوع است.

وي با اشاره به اهميت ترويج فرهنگ تعاون در جامعه گفت: در حوزه روستاها از ابتداي سال تا كنون با همكاري دهياران و شركت هاي تعاوني روستايي كارهاي خوبي در زمينه ترويج تعاون در مناطق روستايي انجام شده است، اما مناطق غير روستايي كارهايي كه انجام شده فقط در حد امضاي تفاهم نامه با دانشگاه ها بوده است.

وي ادامه داد:‌ به نظر مي رسد يكي از راه كارهاي مفيد در زمينه توسعه فرهنگ تعاون در مناطق شهري ترويج تعاون در ميان جوانان با محوريت دانشگاه و دانشجويان است.

محمدپور ويژگي بارز تعاوني هاي دانشگاهي را شور و حرارت جوانان و وجود روحيه مطالبه گري در ميان اين قشر جامعه دانست و گفت:‌ يكي از موضوع هايي كه طرح و بررسي آن در اتاق فكر ضروري است، چگونگي معرفي و ترويج فرهنگ تعاوني در دانشگاه ها و محيط هاي دانشجويي و دانشگاه به عنوان خاستگاه فرهنگ و موسسه فرهنگ ساز  است، اين كه چه گونه به ميان جوانان برويم و فرهنگ تعاوني را ترويج كنيم.

وي در ادامه افزود: براي اجراي اين هدف، ترويج فرهنگ تعاون را در ميان دانشجويان با ايجاد واحد تعاون و كارآفريني در دانشگاه شوشتر آغاز كرده ايم. به نظر مي رسد انجام حركات ترويجي اين چنيني در ميان قشر استاد و دانشجو به عنوان سفيران، نمايندگان و مروجان فرهنگ تعاوني- كه بعد از فارغ التحصيل شدن تحت عناوين مختلف وارد محيط كار و جامعه مي شوند- تاثير بسياري در ترويج فرهنگ تعاون دارد.

در ادامه سواعدي رييس سازمان فني و حرفه اي با اشاره به رسالت ارزنده اتاق فكر و اهميت تفكر در نيل به اهداف گفت:‌ ما در اينجا با دو مساله روبه رو هستيم؛ يكي توانمندسازي تعاوني هاي موجود و ديگري ترويج تعاون در ميان جوانان كه درباره موضوع توانمندسازي در ميان تعاوني ها پيشنهاد ما اين است كه براي رفع پديده آموزش گريزي، از راه نوآوري در شيوه هاي آموزش و همچنين برنامه ريزي دوره هاي اموزشي بر اساس نيازسنجي قبلي وارد شويم.

گفتني است: در اين نشست به موضوع هايي از قبيل ارزيابي و انتخاب بهترين رشته ها با توجه استعدادهاي منطقه و از سويي ديگر مشخص كردن انتظارهاي دانشگاه و اداره تعاون نسبت به هم و همچنين تعيين راه كارهاي توانمندسازي تعاوني ها و هدايت طرح ها و پروپوزال هاي دانشگاهي به سمت موضوع تعاون صحبت شد.

***

معاون تعاون، اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خوزستان:

كارهاي ثبتي تعاوني ها سرعت مي گيرد

معاون تعاون، اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خوزستان از اجراي ايده پنجره واحد ميان حوزه مسووليت خود و اداره كل ثبت استان براي تسريع در كارهاي ثبتي تعاوني ها خبر داد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان، سعيد حميد در نشستي با حضور مسوولان ثبت اسناد و املاك استان و كارشناسان تعاون ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان ها، هدف از برگزاري اين نشست را تقويت ارتباط و تعامل و همكاري بيش تر به منظور تسريع در كارهاي ثبتي تعاوني ها برشمرد و افزود: به طور حتم بسیاری از امور گره خورده در راه ثبت شرکت ها به وي‍‍‍ژه تعاونی ها در سايه  همکاری و تعامل بیش تر کارشناسان اداره تعاون و کارشناسان مرجع ثبت شرکت ها باز خواهد شد. در حقيقت تقويت اين ارتباطات، موجب تسهيل در انجام بسياري از كارهاي ثبتي براي متقاضيان تعاوني در آينده نزديك مي شود.

معاون تعاون، اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خوزستان گفت: همه بايد گام هايي در حل مشكل مردم برداريم. وظيفه ما پيگيري مشكل هاي مردم است. در جايي كه مي بينيم ارتباط و تعامل دو دستگاه به روند حل مشكل مردم كمك مي كند بايد شرايط و تمهيدات لازم را براي برقراري هر چه بيش تر اين تعاملات فراهم كنيم.

گفتني است: در جريان اين نشست طرفين با طرح مسايل و مشكل هاي كاري و موانع پيشرو در زمينه نحوه ثبت شركت هاي جديد، فرايند انتخاب و تغيير نام و ديگر مسايل مبتلابه متقاضيان تشكيل تعاوني ها مذاكره كردند كه مقرر شد: مراتب ابهام در نحوه ثبت شركت هاي تعاوني به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور منعكس شود. همچنين نماينده اداره كل تعاون دو روز در هفته با هدف رسيدگي به مسايل و مشكل هاي متقاضيان ثبت تعاوني در اداره ثبت شركت ها حضور يابد.