فراخوان مناقصه های عمومي يك مرحله اي شماره 26/98 و 27/98

Printer-friendly version
چهارشنبه, آبان 8, 1398
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین

 

فراخوان مناقصه های عمومي يك مرحله اي شماره 26/98 و 27/98

 

دریافت فایل مناقصه