فراخوان عمومی تهیه،ساخت و راه اندازی دریچه های پنستاک...

Printer-friendly version
شنبه, دى 21, 1398
شرکت فاضلاب استان تهران

فراخوان عمومی تهیه،ساخت و راه اندازی دریچه های پنستاک طرح لجن مازاد تصفیه خانه های فاضلاب زرگنده و قیطریه

نوع

مناقصه

شماره

 

سازمان مرکزی

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

سازمان برگزار کننده

شرکت فاضلاب تهران

نوع برگزاری

 

حوزه فعالیت

 

توضیح مختصر