فراخوان دعوت به همكاری مدیرعامل شركت برق منطقه ای فارس 

Printer-friendly version
پنجشنبه, اسفند 22, 1398
فراخوان دعوت به همكاری مدیركل دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل شركت توانیر

فراخوان دعوت به همكاری مدیرعامل شركت برق منطقه ای فارس  جديد!

کد خبر : ۳۳۳۳  |  تاريخ وقوع : 

 ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ 

 ۱۶:۲:۳۶

 
 

فراخوان دعوت به همكاری مدیركل دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل شركت توانیر  جديد!

کد خبر : ۳۳۳۲  |  تاريخ وقوع : 

 ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ 

 ۱۴:۳۵:۵۳