فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله های فولادی

Printer-friendly version
دوشنبه, مرداد 16, 1396
شركت سهامی آب منطقه‌ای یزد
  فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله های فولادی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/05/28  

تاریخ ثبت: 1396/05/09