فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی بهره برداران تصفیه خانه فاضلاب شماره 2 و3 شهر قم

Printer-friendly version
شنبه, خرداد 24, 1399
شرکت آب و فاضلاب استان قم
شماره مناقصه 99/400/1094
موضوع مناقصه اجرا
نوع مناقصه عمومی دو مرحله ای
منابع مالي جاری
عنوان آگهي تمدید مهلت فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی بهره برداران تصفیه خانه فاضلاب شماره 2 و3 شهر قم
مهلت خريد اسناد 1399/04/08
محل دريافت اسناد دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب استان قم
شرکت منتشر کننده شهری قم
عنوان روزنامه عصر ایرانیان
تاريخ انتشار 1399/03/24
نوبت درج آگهي 1
تاريخ انقضا آگهي 1399/04/08