غرب استان سمنان با بهترین ترکیب مصرف انرژی

Printer-friendly version
سه شنبه, تير 10, 1399
شهرستان های گرمسار و آرادان دارای بهترین ترکیب مصرف انرژی استان هستاند.

نشست بررسی مسائل مرتبط با حوزه برق، با حضور نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و مدیران ارشد صنعت برق استان، در فرمانداری شهرستان گرمسار تشکیل شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان در این نشست بیان داشت: به لحاظ تعدادی، شهرستان های گرمسار و آرادان حدود 12 درصد مشترکین استان را به خود اختصاص داده و از منظر ترکیب مصرف انرژی، منطقه غرب استان مشمول بهترین وضعیت با رویکرد مصرف در بخش تولید است.

سید محمد موسوی زاده با عنوان این که مصرف انرژی شهرستان آرادان در بخش کشاورزی و گرمسار و ایوانکی صرف صنعت می شود اظهار داشت: ترکیب مصرف انرژی در بخش تولید، یک شاخص مهم در کشورهای توسعه یافته به شمار می رود و ضریب بار در منطقه غرب استان، دارای بهترین راندمان است.

وی تصریح کرد: در حوزه توسعه شبکه و تاسیسات توزیع برق و اقدامات توسعه ای این دو شهرستان ، از سال قبل تا به حال، افزون بر 200 میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته است.

موسوی زاده با اشاره به این که ضریب اطمینان شبکه و تلفات، به عنوان دو مولفه مهم صنعت برق می باشند یادآور شد: استان سمنان با حدود شش درصد تلفات برق، دارای کمترین میزان در این شاخص است و به عنوان یک استان ممتاز در کشور محسوب می شود و همواره با اجرای برنامه های فنی و مهندسی و اقدامات پیشگیرانه، درصدد تقلیل این نرخ به پایین ترین درصد می باشیم.

وی اضافه کرد: میزان تلفات برق استان که از طریق کنتورهای موجود در حوزه فوق توزیع و انتقال از خروجی پست های 63 کیلوولت رصد می شود، به صورت هوشمند بوده و قابل رویت پذیری، ثبت واندازه گیری لحظه ای و بسیار دقیق هستند.

گفتنی است: در این نشست که معاون فرماندار شهرستان آرادان و مدیران توزیع برق شهرستان های گرمسار و آرادان نیز حضور داشتند، پیرامون وضعیت برق این دو شهرستان بحث و تبادل نظر شد.

 
 
 
 
گروه خبر: