عملیات مدیریت بهره برداری آب ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه بادرود مناقصه شماره ۲۶۰/۲-۴-۹۷

Printer-friendly version
چهارشنبه, بهمن 3, 1397
شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان

محل تحویل اسناد ومدارک: 

دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان به نشانی : اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابرابن حیان، کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶

مهلت تحويل اسناد به دبِيرخانه معاملات شرکت اتاق۲۹۲ : تاساعت ۱۵:۳۰روز شنبه به تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۷

تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه به تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۷