عملیات لاینینگ و تکمیل تصفیه خانه فاضلاب جهرم

Printer-friendly version
چهارشنبه, دى 26, 1397
شرکت آبفای فارس
کد : ۹۷/۱۴۰/۳۷۶۷۷
عنوان آگهی : عملیات لاینینگ و تکمیل تصفیه خانه فاضلاب جهرم
آگهی در محدوده : استانی
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای فارس
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی
تلفن تماس : ۰۷۱۳۸۴۳۵۱۵۲
سپرده شرکت در مناقصه :