عملیات تکمیلی اجرای شبکه و انشعابات فاضلاب خانگی منطقه...

Printer-friendly version
دوشنبه, آذر 11, 1398
شركت آب و فاضلاب اهواز
نوع تاریخ شروع تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت
عملیات تکمیلی اجرای شبکه و انشعابات فاضلاب خانگی منطقه سیاحی حد فاصل خیابانهای شمالی و جنوبی صلاح الدین یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
‹‹ عملیات اجرای شبکه جمع آوری و منهول پمپ منطقه کروشات یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
‹‹ خرید،نصب و راه اندازی شش دستگاه الکتروپمپ اسکله آبگیر تصفیه خانه شماره دو آب اهواز یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
خرید تجهیزات الکتریکال شامل تابلو های برق فشارمتوسط وترانسفورماتور ایستگاه پمپاژ شرق اهواز)قلعه چنعان( یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
عملیات بهسازی پست برق فشار متوسط تصفیه خانه شماره دو آب اهواز یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳