عملیات تکمیلی آبرسانی روستاهای امیدچه و بقر آباد اردبیل

Printer-friendly version
سه شنبه, آبان 14, 1398
شرکت آبفار اردبیل
کد : ۹۸/۲۳۸/۲۹۹۵/ص
عنوان آگهی : عملیات تکمیلی آبرسانی روستاهای امیدچه و بقر آباد اردبیل
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار اردبیل
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
محل دریافت اسناد : سامانه ستاد ایران
تلفن تماس : ۰۴۵۳۳۷۴۶۰۱۳
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  
عنوان روزنامه : آفرینش
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
شماره صفحه روزنامه :  
سایت منتشر کننده آگهی :