عملیات تعمیرات دوره ای واحد شماره3 بخار نیروگاه اصفهان باظرفیت نامی 120 مگاوات، توسط متخصصان شرکت مدیریت تولید برق اصفهان انجام شد

Printer-friendly version
سه شنبه, فروردين 28, 1397
و بار دیگر این واحد وارد مدار تولید و با شبکه سراسری پارالل شد

در این عملیات تعمیرات دوره ای که به مدت9 روز در نیمه دوم فروردین ماه اجرا شد فعالیت های زیر انجام شد:                                                                                                                                                                                                                          1.  داخل لوله های کولرهای هیدروژن ژنراتور، کولرروغن توربین، کولر کلوزسیکل و کندانسور واتر جت شد.
2.  بویلر هیدروتست و دو عدد از لوله هاي سوپرهيتر فاينال که سوراخ بود رفع عیب شد.
3.  ترکها و شکستگی داخل کانال هاي هواي بویلر  جوشکاری و رفع عیب گردید. 
4.  استیم ایرهیترها تست و سوراخ‌های موجود بر لوله‌ها رفع عیب شد.
5.  تعدادي از بست هاي شکسته از سوپر هيتر فاينال  و ثانويه بویلر جوشکاری گردید.
6.  تانک  کولينگ  مربوط به مسيرآب خنک کن F.D.FAN ها تخلیه و تمیز شد.
7.  دو عدد اسليو  رگولاتورهاي ايستگاه گاز تعویض گردید.
8.  تعدادی از سيلهاي شعاعي ژونگستروم B که شکسته بود تعویض شد.
9.  مکانيزم تروتل رگلاتور  پرشر توربین رفع عیب گردید.
10.  نازل هاي معيوب حوضچه هاي کولينگ تاور تعویض شد.
11.  لوله هاي روغن گيريبکس فن هاي شماره  3و4 و5  کولينگ تاورتعویض گردید.
12.  تعدادي از پليت هاي زير سقف سالن توربين بالاي مين ترانس  که در حال افتادن بودن رفع عیب شد.
13.  اتصال نگهدارنده جهت درب فيلترهاي ايستگاه گاز نصب گردید.
14.  کليه  دپوزیتهای  کف کوره جمع آوري و تخلیه شد.
15.  داخل استخر برج خنک کن تخلیه و تمیز گردید.

لیست فعالیتهای مهم مورد نیاز  این واحد در آینده :
1.  برج خنک کن نیاز به بازسازی  کامل دارد.
2.  کلیه لوله های مسی داخل کندانسور نیاز به تعویض دارد.
3.  چرخ دنده ژونگسترو م ها نیاز به تعویض دارد .
4.  بسکتهای گرم و میانی ژونگستروم ها  نیاز به تعویض دارد.
5.  استیم ایرهیترهای بویلر نیاز به تعویض دارد.
6.  کولر کلوز سیکل  شماره یک نیاز به تعویض دارد.
7.  فلاکسیبلهای کانال هوای بویلر نیاز به تعویض دارد.
8.  هیترهای فشار قوی 4و5 بعلت اینکه بیش از ده درصد لوله های  u کور شده است نیاز به تعویض دارد.

گروه خبر: