عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه و تصفیه خانه فاضلاب شهر شاهرود

Printer-friendly version
چهارشنبه, آبان 9, 1397
شرکت آبفای سمنان
کد : ۹۷-۸
عنوان آگهی : عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه و تصفیه خانه فاضلاب شهر شاهرود
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای سمنان
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۱۰
محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  
عنوان روزنامه : پیام سمنان
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵