عملیات احداث جاده دسترسی به محل چاه در شهر لامرد,احداث مخزن ۵۰۰ متر مکعبی شهر قطب آباد

Printer-friendly version
سه شنبه, بهمن 17, 1396
شرکت آبفای فارس
کد : ۹۶/۱۴۰/۳۴۴۹۰
عنوان آگهی : عملیات احداث جاده دسترسی به محل چاه در شهر لامرد
آگهی در محدوده : استانی
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای فارس
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
محل دریافت اسناد : شرکت آبفافارس - امور قراردادها
تلفن تماس : ۰۷۱۳۸۴۳۵۱۵۲
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  
عنوان روزنامه : طلوع
تاریخ انتشار :

۱۳۹۶/۱۱/۱۸ 

کد : ۹۶/۱۴۰/۳۴۴۹۲
عنوان آگهی : احداث مخزن ۵۰۰ متر مکعبی شهر قطب آباد
آگهی در محدوده : استانی
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای فارس
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
محل دریافت اسناد : شرکت آبفا فارس - امور قراردادها
تلفن تماس : ۰۷۱۳۸۴۳۵۱۵۲
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  
عنوان روزنامه : تماشا
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۸