عملیات اجرای خطوط ۱۶۰ و ۳۱۵ میلیمتر تحت فشار...

Printer-friendly version
سه شنبه, دى 18, 1397
شرکت آبفای اهواز
کد : ۱۱۰/۹۷/۱۱۰۰
عنوان آگهی : عملیات اجرای خطوط ۱۶۰ و ۳۱۵ میلیمتر تحت فشار و خط ۴۰۰ میلیمتر ثقلی فاضلاب شرکت سرمایه گذاری مسکن – کوی پیروزی بلوار پاسداران
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای اهواز
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
محل دریافت اسناد : اهواز- کیانپارس-خیابان ۱۷ غربی – خیابان شهید وهابی- شرکت مهندسین مشاور ری آب
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  
عنوان روزنامه :  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۸