عملیات اجرایی قسمتی از خطوط انتقال مجتمع وحدت انقلاب شهرستان (دهلران)

Printer-friendly version
يكشنبه, اسفند 13, 1396
شرکت آبفار ایلام
کد : ۸۴۷
عنوان آگهی : عملیات اجرایی قسمتی از خطوط انتقال مجتمع وحدت انقلاب شهرستان (دهلران)
آگهی در محدوده : ایران
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار ایلام
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
محل دریافت اسناد : امور قراردادها و پیمانها واقع در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام
تلفن تماس : ۳ -۲۲۲۹۰۰۱ داخلی ۱۰۹
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد : سیبا ۲۱۷۵۲۱۰۷۱۴۰۰۰ به نام شرکت آب و فاضلاب روستایی
عنوان روزنامه : اقتصاد ملی
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
شماره صفحه روزنامه : داخلی
سایت منتشر کننده آگهی : ww.abfar.ilam.ir