عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری به متراژ ۵۲۷۰ مترپروژه دم افشان شهرستان مرودشت

Printer-friendly version
سه شنبه, بهمن 17, 1396
شرکت آبفار فارس
کد : ۲۰۰۹۶۱۰۳۷۰۰۰۱۳۹
عنوان آگهی : عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری به متراژ ۵۲۷۰ مترپروژه دم افشان شهرستان مرودشت
آگهی در محدوده : استانی
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار فارس
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
محل دریافت اسناد : www.setadiran.ir
تلفن تماس : ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد : ۲۱۷۵۲۱۳۰۰۹۰۰۵
عنوان روزنامه : خبر
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۷