عملیات اجرایی بخش بخار نیروگاه شاهرود با حضور وزیر نیرو آغازشد

Printer-friendly version
چهارشنبه, آذر 14, 1397
درسفرهیأت دولت به سمنان،عملیات اجرایی احداث نیروگاه به ظرفیت 162مگاوات آغازشد

همزمان با سفر استانی رئیس جمهوری به استان سمنان و با حضور وزیر نیرو، عملیات اجرایی احداث بخش بخار سیکل ترکیبی نیروگاه شهید بسطامی شاهرود آغاز شد.
این نیروگاه شامل 2 واحد گازی هر یک به ظرفیت 162 مگاوات می باشد که با تکمیل واحد بخار آن ظرفیت نیروگاه به 484 مگاوات در شرایط ایزو خواهد رسید.
هزینه سرمایه گذاری این نیروگاه بالغ بر 140 میلیون یورو است که توسط شرکت تولید و توسعه پویا انرژی تامین می شود.
این پروژه در راستای افزایش تولید برق و پاسخگویی به رشد مصرف در منطقه و همچنین افزایش راندمان نیروگاه‌های گازی با تبدیل آن به سیکل ترکیبی صورت می پذیرد.
بازگشت سرمایه اولیه احداث این نیروگاه بعد از تکمیل و بهره‌برداری از بخش بخار سیکل ترکیبی در قالب سوخت صرفه‌جویی شده به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود.

گروه خبر: