عملكرد معاونت منابع انساني شركت توزيع نيروي برق استان در سال 96

Printer-friendly version
چهارشنبه, ارديبهشت 26, 1397
به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان چهارمحال و بختياري؛

سعيد امينيان معاون منابع انساني اين شركت اهم فعاليتهاي انجام شده حوزه هاي اين معاونت در سال 96 را كه با هدف تحقق اهداف استراتژيك شركت، دست يابي به يافته هاي نوين علمي و كاربردي در مديريت، انجام پژوهش هاي توسعه منابع انساني و ارائه خدمات پشتيباني انجام شده را بيان كرد.

وي در توضيح اين خبر؛ شاخص ترين فعاليت هاي حوزه هاي اين معاونت را به شرح زير عنوان كرد: 1- پياده سازي مديريت استراتژيك و طراحي نقشه استراتژيك شركت 2- راه اندازي سامانه هوش سازماني (BI) با اخرين تكنولوژي موجود در اين حوزه با دانش داخلي و بدون صرف هزينه 3- ساماندهي و شفاف سازي قراردادهاي بخش برون سپاري شركت 4- برگزاري دوره هاي آموزشي متنوع و مرتبط با شغل كاركنان رسمي و برون سپاري 5- عقد قرار داد بيمه تكميلي جهت بازنشستگان و كاركنان بخش برون سپاري 6- برنامه ريزي و عقد قراردادهاي ورزشي كاركنان جهت استفاده از استخر شنا، سالن هاي ورزشي فوتسال – واليبال- بدنسازي و ... با همكاري امور بازرگاني شركت 7- برگزاري برنامه هاي كوهنوردي از جمله صعود سراسري كوهنوردان وزارت نيرو به قله چيرو در تيرماه با همكاري دفتر روابط عمومي 8- پيگيري امور مربوط به بيماري هاي خاص و اخذ مدارك 9- انجام عمليات ثبت هزينه هاي درماني كاركنان از طريق سيستم نرم افزاري 10 - انجام فعاليت هاي مربوط به درمان و بيمه واعزام كارشناس شركت بيمه گر بصورت مداوم (هفته اي يكبار) به امور درمان جهت تسريع در امر پرداخت هزينه هاي درماني 11 - افزايش سقف پرداخت هزينه هاي دندان پزشكي وكاهش فرانشيز نسخ درماني 12 - پيگيري و هماهنگي با معاونت مالي وپشتيباني در پرداخت تسهيلات وام به كاركنان از محل صندوق رفاه 13 – پرداخت مزاياي رفاهي به بازنشستگان، كاركنان رسمي و بخش برون سپاري 14 – ويرايش و تكميل شرح وظايف كاركنان شركت.

امينيان در پايان اين خبر از حمايت وهمكاري صميمانه مجموعه كاركنان شركت با حوزه معاونت منابع انساني قدرداني كرد و افزود: اميدواريم در سال جديد نيز با اتكال به درگاه احديت و تلاش ساير همكاران، گام هاي موثر تري در اين حوزه برداريم.

گروه خبر: