عضویت همکار شرکت توزیع برق سمنان درکارگروه تخصصی ایمنی صنعت برق

Printer-friendly version
شنبه, ارديبهشت 22, 1397
طی حکمی از سوی مهندس آرش کردی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر

طی حکمی از سوی مهندس آرش کردی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر، مهندس حسین مهراندیش سرپرست دفتر ایمنی و کنترل ضایعات شرکت توزیع برق استان سمنان به عنوان عضو کارگروه تخصصی ایمنی صنعت برق منصوب شد.

گفتنی است: باتوجه به اهمیت ایمنی در صنعت برق کشور این کارگروه تشکیل شده تا نسبت به تدوین دستورالعمل های لازم در سطح شرکت های برق منطقه ای و توزیع نیروی برق اقدام نمایند.

یادآور می شود: به روز نمودن رویه ها، دستورالعمل ها و مقررات ایمنی، تهیه روش یکپارچه تجزیه و تحلیل و تصمیم سازی حوادث، تنظیم راهکارهای پیشگیری از حوادث با استفاده از تجربیات و تجزیه و تحلیل حوادث گذشته، آماده سازی دستورالعمل های تعیین صلاحیت و ارزیابی عملکرد ایمنی پیمانکاران، بخشی از وظایف پیشنهادی این کارگروه می باشد.

لازم به ذکر است: توسعه توانمندسازی ایمنی پیمانکاران در بخش HSE، تمهید آئین نامه های ایمنی شهروندی و آموزش شهروندان در خصوص مخاطرات برق، تعامل با سازمان های خدمات رسان جهت توسعه فرهنگ ایمنی برق، ارتقای آگاهی و ارائه راهکارهای تخصصی جهت پیشگیری از خطرات حوادث حریم شبکه های توزیع، فوق توزیع و انتقال به عنوان دیگر وظایف این کارگروه به شمار می رود.

 

گروه خبر: