عضویت رئیس گنجینه ملی آب ایران درکمیته مدیریت بحران موزه های کشور

Printer-friendly version
دوشنبه, آذر 11, 1398
در راستای حفظ و صیانت از میراث ارزشمند کشور

طی ابلاغی از سوی دکتر کیا پارسا مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ سعد آباد در راستای حفظ و صیانت از میراث ارزشمند کشور عزیزمان ایران آقای مهندس راعی رئیس گنجینه ملی آب ایران به عضویت در کمیته بحران و حفاظت پیشیگرانه در موزه های کشور انتخاب گردید.  

طی ابلاغی از سوی دکتر کیا پارسا مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ سعد آباد در راستای حفظ و صیانت از میراث  ارزشمند کشور عزیزمان ایران آقای مهندس راعی رئیس گنجینه ملی آب ایران به عضویت در کمیته بحران و حفاظت پیشیگرانه در موزه های کشور انتخاب گردید.

گروه خبر: