طی کردن مسافت 600 کیلومتری شازند - اهواز توسط پرسنل نیروگاه شازند بعنوان سفیر محیط زیست نیروگاه های کشور

Printer-friendly version
دوشنبه, ارديبهشت 3, 1397
در راستای حمایت از محیط زیست و در روز زمین پاک

در راستای حمایت از محیط زیست و در روز زمین پاک مهدی مهرابی از پرسنل نیروگاه شازند بعنوان سفیر محیط زیست نیروگاه های کشور با شعار اتحاد برای ارتباط راهی نیروگاه رامین اهواز شد. او مسافت 600 کیلومتری شازند - اهواز را می پیماید و در روز افتتاح دومین همایش مدیران روابط عمومی صنعت برق حرارتی به مقصد می رسد