طی چهار ماه اخیر صورت گرفت:

Printer-friendly version
چهارشنبه, اسفند 22, 1397
شست وشوی 40 کیلومتر شبکه آبرسانی در امور آمل

مدیر امور آبفاشهری آمل گفت: در راستای ارتقای کیفی آب شرب، 40 کیلومتر شبکه آبرسانی در این امور شست و شو شد.

 مهندس قبادی ضمن اعلام خبر بالا افزود: در این مدت 472 متر توسعه و 220 متر اصلاح شبکه آبرسانی در اقطار 250 تا 300 میلی متری انجام شد.

وی با بیان اینکه در این مدت 412 انشعاب آب با کاربری های مختلف نصب شد، تصریح کرد: 1108 مورد شکستگی خط انتقال و شبکه توزیع اصلی  وفرعی آب برطرف شد.

مدیر امور آبفاشهری آمل با اشاره به 60 مورد مرئی سازی و تعویض شیر قطع و وصل شبکه و انشعابات، 8 مورد نشت یابی، تعویض کنتور خراب،  354تخلیه 72هزار لیتر آب ژاول در مخازن و 1600 کیلوگرم پودر کلر خشک جهت گندزدایی در 4 ماه اخیر، تصریح کرد: در این مدت 40 دانش آموز از تاسیسات و آزمایشگاه امور بازدید کردند.

مهندس قبادی ادامه داد: بخش اول مخزن 25هزار مترمکعبی این امور نیز در هفته گذشته شست و شو شد.

گروه خبر: