طرح سنجش رضایتمندی مشترکین و کارکنان شرکت توزیع برق خراسان شمالی در سال 1396 پایان یافت 

Printer-friendly version
سه شنبه, فروردين 28, 1397
با رویکرد توجه به منشور حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع ؛ 

به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی، طرح سنجش رضایتمندی مشترکین و کارکنان این شرکت در سال 1396 به پایان رسید.

مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت توزیع برق خراسان شمالی با بیان این که برای دومین سال پیاپی طرح جامع نظرسنجی از مشترکین و کارکنان شرکت توزیع برق خراسان شمالی با همکاری دانشگاه علمی و کاربردی استان انجام شد، از اتمام طرح سنجش سال 1396 با رویکرد توجه به مفاد منشور حقوق شهروندی و نیز رعایت اصول تکریم ارباب رجوع خبر داد.

مهندس "مهران قوامی"، شناخت فرایندهای مرتبط با مشترکین شرکت، محاسبه شاخص کلی میزان رضایتمندی مشترکین شرکت، محاسبه شاخص های جزئی، محاسبه شاخص میزان رضایت برای هر یک از فرایندهای مرتبط با مشترکین، شناسایی عوامل و خصوصیات موثر بر رضایت مشترکین و تعیین خصوصیات راهبردی جهت برنامه ریزی برای بهبود خدمت رسانی شرکت را از جمله اهدف این طرح بزرگ برشمرد.

وی با بیان این که شرکت توزیع برق استان از زمان تاسیس تا کنون از هیچ تلاشی برای کسب رضایت بیشتر مشترکین دریغ نکرده است خاطرنشان کرد: در عین حال انجام فرایند نظرسنجی به شیوه منسجم و علمی، در تعیین دقیق مطالبات و رصد جایگاه فعلی و همچنین ترسیم چشم انداز آتی شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردار است که خوشبختانه در دو سال اخیر، این طرح در حیطه مشترکین و کارکنان پیاده سازی و اجرا شد.

این مقام مسئول، کاهش مستمر هزینه ها و کوتاه شدن زمان چرخه های کاری، بهبود نتایج عملیات، ایجاد فرصت های متمرکز و اولویت بندی شده، افزایش توانایی ایجاد ارزش برای هر دو طرف، انتقال اهمیت تامین خواسته های مشتری به سازمان و پایه گذاری خط مشی سیستم را از تاثیرات رضایت مشتری در هر سازمان برشمرد.

وی با اشاره به این که، این نظرسنجی در تمامی شهرستان های استان و جامعه هدف قابل توجهی انجام شده است اظهار داشت: تمامی آیتم های مرتبط بین شرکت توزیع برق استان و مشترکین و همچنین کارکنان، طی سوالات چند گزینه ای مورد پرسش و بررسی قرار گرفته است.

مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری، طرح سوالاتی پیرامون مشخصات پاسخ دهنده، نحوه قرائت کنتور، توزیع و پرداخت قبوض، وضعیت استمرار برق رسانی، روشنایی معابر، وضعیت درخواست انشعاب و خدمات پس از فروش، رسیدگی به شکایات و نحوه اطلاع رسانی ها را از جمله پرسش های مطرح شده در حوزه نظرسنجی از مشترکین عنوان کرد.

گروه خبر: