طرح داناب در استان فارس کلید خورد

Printer-friendly version
سه شنبه, بهمن 24, 1396
به همت آب منطقه ای فارس

به همت آب منطقه ای فارس با برگزاری کارگاه آموزشی ویژه برای 60 نفر از  نمایندگان ادارات آموزش و پرورش، طرح داناب در استان فارس کلید خورد.