#صنعت_ برق_ همیشه_ بیدار

Printer-friendly version
پنجشنبه, فروردين 14, 1399

در کنار پزشکان و پرستاران، کسانی هم هستند، هیچگاه دیده نمی شوند
بیائید قدرهمه کسانی را که برای روشن ماندن چراغ بیمارستان ها و خانه هایمان تلاش می کنند، بدانیم

گروه خبر: