صرفه جویی مصرف انرژی در فصل زمستان

Printer-friendly version
شنبه, بهمن 5, 1398
در راستای رعايت اصول بهره وري انرژي وپرهيز از مصارف غيرضروري

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: نظر به کاهش دما و افزایش مصرف گاز در سطح کشور و کمبود سوخت نیروگاه ها از تمامی مشترکین درخواست می شود طي حداقل دو هفته آتي با رعايت اصول بهره وري انرژي و پرهيز از مصارف غيرضروري، بار وسایل گرمایشی و تجهیزات برقی خود را کاهش داده تا خللی در روند برق رسانی به مشترکین استان وارد نگردد. 
سید محمد علی نجفی، ادامه داد: با توجه به برودت و سرمای هوا و افزایش بی سابقه مصرف گاز و انواع انرژی در کشور و محدودیت تامین سوخت نیروگاه ها، ضرورت دارد به منظور پیشگیری از قطع برق، مشترکین دست کم نسبت به کاهش حداقل20درصد مصرف برق و گاز همکاری نمایند.
وی یادآور شد: از آنجا که بخش عمده سوخت نیروگاه های کشور از گاز طبیعی تامین می شود، می توان با مصرف صحیح برق در گاز نیز صرفه جویی به عمل آورد.این مقام مسئول، در خاتمه، ضمن دعوت از تمامی مشترکین در سراسر استان فارس جهت مشاركت در این عزم ملی، بیان داشت: به آن دسته از مشترکینی که مصرف انرژی خود را کاهش دهند، پاداش خوش مصرفی تعلق خواهد گرفت.
 

گروه خبر: