صرفه جویی حدود 6 میلیون مترمکعب آب در پی نصب 253 دستگاه کنتور هوشمند آب در استان مرکزی

Printer-friendly version
دوشنبه, فروردين 27, 1397
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی از نصب 253دستگاه کنتور هوشمند حجمی با هدف مدیریت اضافه برداشت ها در سال گذشته و با حجم صرفه جویی 6 میلیون متر مکعب آب در این استان خبر داد.

به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، عزت اله آمره ای گفت: در راستای اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی و اجرای دستورالعمل های صادره، این شرکت در سال گذشته تعداد 253 دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاههای آب کشاورزی نصب نموده است.
آمره ای ادامه داد: کنتورهای هوشمند، میزان برداشت آب از هرچاه را مطابق پروانه بهره برداری و دقیقاً برابر میزان حجم برداشت سالیانه مندرج در پروانه مزبور تنظیم نموده و ازبرداشت اضافی جلوگیری و آب برداشتی از چاهها را اندازه گیری می نماید.
وی اظهار کرد: استمرار پدیده خشکسالی در سال های اخیر روند افت سطح سفره آب زیرزمینی استان را افزایش داده و راهبرد جدی در مدیریت منابع آب از جمله تسهیل امور نصب کنتور هوشمند از مسائل مهم در این حوزه است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی افزود: نصب کنتورهای هوشمند و هدایت کشاورزان به سمت الگوی کشت های کم آب بر از سیاست های مهم دولت برای مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی است که در طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی به طور جدی در دست پیگیری است.