صدورمجوز تخصیص آب زیرزمینی جهت احداث واحدهای مختلف

Printer-friendly version
دوشنبه, تير 9, 1399
77 مورد مجوز تخصیص آب برای احداث واحدهای گردشگری، صنعتی و کشاورزی صادر شد.

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: در سه ماه اول سال جاری در مجموع ، با صدور تخصیص مجوز آب برای احداث تعداد 77 واحد صنعتی ، خدماتی و گردشگری در سطح استان از محل آبهای زیرزمینی موافقت شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس عبدالاحد باشقره اظهار کرد : از این تعداد مجوز تخصیص آب های صادره ، تعداد 34 فقره مربوط به احداث واحدهای دامداری ، تعداد 15 فقره مربوط به واحدهای صنعتی و خدماتی ، تعداد 12 فقره مربوط به احداث واحدهای مرغداری ، تعداد 9 فقره مربوط به احداث واحدهای خدماتی و گردشگری و تعداد 7 فقره مربوط به واحدهای گلخانه ای بوده است.
وی اظهار امیدواری کرد که واحدهای فوق هرچه سریعتر تاسیس و راه اندازی شده و در اشتغال و درآمد استان نقش خود را ایفا کنند.

گروه خبر: