شرکت توزیع برق استان مرکزی همگام با طبیعت در روز زمین پاک

Printer-friendly version
سه شنبه, فروردين 28, 1397
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی ،

کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی دوم اردیبهشت ماه همزمان با روز زمین پاک در تداوم طرح  بی زباله مشارکت خواهند داشت.

در روز جهاني زمين پاك بسیاری از مردم جهان بر روي چالش هاي زيست محيطي متمركز شده و به پاکسازی محیط پيرامون خود می‌پردازند.
کارکنان این شرکت نیز با حضور در مکان‌های طبیعی و تفریحی استان مرکزی در یک برنامه نمادین و فرهنگی نسبت به پاکسازی زمین از زباله‌های رهاشده اقدام خواهند کرد.

موضوع رهاسازی زباله در طبیعت همواره به عنوان یکی از معضلات زیست محیطی به جهت ایجاد آلودگی های آب و خاک و برهم خوردن چهره زیبای طبیعت خدادادی مورد توجه جدی بوده و چگونگی برخورد با این موضوع همواره در برنامه های مختلف فرهنگی در دستور کار این شرکت قرارداشته است.